One Punch Man Season 1 (2015)

สรุปเนื้อหาโดยย่อของอนิเมะเรื่อง One Punch Man Season 1 (Fall 2015) หรือ วันพันช์แมน ภาค 1 รวม 12 ตอนจบ มีตอนพิเศษแบบ OVA รวม 7 ตอน เริ่มฉายภาคสองในเดือนเมษายน 2019