ReLIFE ตอนที่ 14-17 (ตอนจบ)

ReLIFE ตอนที่ 14 สมัยที่หางานทำไม่ได้ จิสึรุ เคยถูกเรียวเสนอให้ร่วมโครงการในฐานะหมายเลข 001 แต่หลังร่วมโครงการ เธอไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน