Dies Irae ตอนที่ 4

เคย์สอนใช้วิธีพลังให้เร็น เธอบอกเรื่องตนแทนที่กลุ่ม Dreizehn Orden ลำดับห้าที่ตายไปเมื่อร่วมสิบปีก่อน เธออธิบายเรื่องที่กลุ่มได้พลังจากจำนวนวิญญาณมนุษย์ที่กิน เช่นเดียวกับเขา ซึ่งต้องฝึกคุมพลังให้ใช้พลังได้เต็มที่ ซึ่งเขาอยู่ในขั้นเริ่มต้นปลุกพลังได้เท่านั้น อีกสองขั้นต้องปรับรูปแบบที่สร้างปรากฏอาวุธที่มองเห็นได้ทางกายภาพ ก่อนไปขั้นต่อไปที่สร้างขึ้นมา

เร็นหลอกคาซึมิว่ากำลังคบกับเคย์ และได้พบทริฟาที่คนอื่นตามหาอยู่ สัมผัสได้ถึงบางอย่าง เร็นได้รับการติดต่อจากคาซึมิที่ถูกสปินเนอร์ (Spinne) จับตัวไว้ แต่เขาก็ถูกจับเช่นกัน สปินเนอร์คิดต่างจากคนอื่นที่ไม่ต้องการช่วยเร็น จึงฆ่าผู้หญิงที่คล้ายคาซึมิต่อหน้าเร็น ทำให้เขาคลั่ง ทำลายแขนขาตัวเองเพื่อหลุดออกมาแล้วต่อกลับเหมือนเดิม พร้อมใช้พลังในการปรับรูปแบบกลายสภาพร่างกายเป็นอาวุธที่ใช้ทำลายใยอีกฝ่ายได้ ทริฟาขวางสปินเนอร์ที่คิดใช้ตัวประกันจึงถูกเร็นฆ่าตาย เขาพบคาซึมิที่ห้องภายหลัง

แนะนำตัวละคร: Anime OS Wiki / ภาพเพิ่มเติม: Yaraon