Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1

1066

Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 1

Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1

หลัง 2 สามีภรรยานักวิทยาศาสตร์ได้ถูกจับตัว เพราะได้ทำการตัดต่อพันธุกรรมกับมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้าม ซึ่งทดลองกับลูกทั้งห้าของตนเองและฝึกให้ถนัดกับสภาพของตน มีเพียงลูกชายคนเล็ก ทานิส อายุ 11 ปี ที่ต่างจากพวกพี่ตน เหมือนคนทั่วไป

สมาชิกในครอบครัวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้ง มนุษย์ที่มียีนของสุนัข, ยีนของพืช, ยีนของแมงมุม และสาวที่อ่านใจได้

เมื่อไปทานอาหารด้วยกัน กลับมีปัญหา สโนว์ (สุโน) พี่ชายคนโต แปลงเป็นสุนัขระหว่างทานตามความเคยชิน ไอสึริ  พี่สาวคนรอง กินแบบแมงมุม อาชิสึ พี่สาวคนโต สังเคราะห์แสงได้ จึงไม่ทาน และ ซุยชิ พี่สาวคนที่สาม ไม่ทาน

เมื่อโดนคนรอบข้างนินทา ทานิสโมโห ด้านไอสลีย์ เถียงเรื่องที่เขาผิดที่พาพวกตนออกมา ทานิสมีเหตุผลเพราะอยากให้พี่ สโนว์เริ่มพยายามทำตัวแบบมนุษย์ และอาชิเสะก็เช่นกัน จึงเริ่มกลับมาปกติ

ทานิส คิดเรื่องอดีตตอนออกจากเกาะ ก่อนเดินไปกับพวกพี่ตน

* ในช่วงแรก ชื่อไม่มีแบบ Official และดูเหมือนเป็นชื่อแบบต่างชาติ เลยพ้องเสียงตัวคาตะคานะในภาษาญี่ปุ่นไปก่อน

ทีวีอนิเมะ Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ผลิตโดยบริษัท Huoniao Donghua เริ่มฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเดือน เมษายน 2561 (Spring 2018) ความยาว 15.30 นาทีต่อตอน

Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 2 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 3 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 4 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 5 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 6 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 7 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 8 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 9 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 10 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 11 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 12 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 13 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 14 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 15 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 16 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 17 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 18 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 19 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 20 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 21 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 22 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 23 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 24 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 25 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 26 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 27 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 28 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 29 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 30 Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days ตอนที่ 1 31