Juushinki Pandora ตอนที่ 1

1973

Juushinki Pandora ตอนที่ 1 1

Juushinki Pandora ตอนที่ 1

ในปี 2031 เกิดเหตุที่เรียกว่า “โชริวไคซิส” จากเมืองนีโอโชริว ทำให้ เตาปฏิกรณ์ธาตุที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติเกิดควบคุมไม่ได้จนระเบิดและแพร่พลังงานกระจายไปทั่ว เครื่องจักร พืช สัตว์ เกิดการกลายพันธุ์อย่างรุนแรง เกิดพวก B.R.A.I. ที่สูงนับร้อยเมตรโจมตีมนุษย์

สองพี่น้อง ลีออน และ โคลอี้ อาศัยนอกเมือง ลีออนเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุเตาปฏิกรณ์ระเบิด ถูกขับไล่ออกจากเมือง และยังสนใจเรื่องการทดลองอยู่เสมอ

เมื่อสัตว์ประหลาดโจมตีในบริเวณที่พวกลีออนอยู่ อีกทั้งกลุ่มต่อต้านลำบากกับกรดของมอนสเตอร์ที่ทำลายทั้งหุ่นและฆ่าคนขับอย่างง่ายดาย ลีออนพาหนะของเขาออกไปสู้กับมอนสเตอร์ แม้จะบังคับได้ไม่ดีนักและถูกสัตว์ประหลาดเล่นงาน แต่เขาก็ดึงพลังหุ่นออกมาได้เต็มที่จนล้มมอนสเตอร์ลงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: Juushinki Pandora

Juushinki Pandora ตอนที่ 1 2 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 3 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 4 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 5 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 6 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 7 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 8 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 9 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 10 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 11 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 12 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 13 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 14 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 15 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 16 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 17 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 18 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 19 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 20 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 21 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 22 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 23 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 24 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 25 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 26 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 27 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 28 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 29 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 30 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 31 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 32 Juushinki Pandora ตอนที่ 1 33