Juushinki Pandora ตอนที่ 1

1801

Juushinki Pandora ตอนที่ 1

ในปี 2031 เกิดเหตุที่เรียกว่า “โชริวไคซิส” จากเมืองนีโอโชริว ทำให้ เตาปฏิกรณ์ธาตุที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติเกิดควบคุมไม่ได้จนระเบิดและแพร่พลังงานกระจายไปทั่ว เครื่องจักร พืช สัตว์ เกิดการกลายพันธุ์อย่างรุนแรง เกิดพวก B.R.A.I. ที่สูงนับร้อยเมตรโจมตีมนุษย์

สองพี่น้อง ลีออน และ โคลอี้ อาศัยนอกเมือง ลีออนเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุเตาปฏิกรณ์ระเบิด ถูกขับไล่ออกจากเมือง และยังสนใจเรื่องการทดลองอยู่เสมอ

เมื่อสัตว์ประหลาดโจมตีในบริเวณที่พวกลีออนอยู่ อีกทั้งกลุ่มต่อต้านลำบากกับกรดของมอนสเตอร์ที่ทำลายทั้งหุ่นและฆ่าคนขับอย่างง่ายดาย ลีออนพาหนะของเขาออกไปสู้กับมอนสเตอร์ แม้จะบังคับได้ไม่ดีนักและถูกสัตว์ประหลาดเล่นงาน แต่เขาก็ดึงพลังหุ่นออกมาได้เต็มที่จนล้มมอนสเตอร์ลงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: Juushinki Pandora