Violet Evergarden ตอนที่ 8

Violet Evergarden ตอนที่ 8 1

Violet Evergarden ตอนที่ 8 2

Violet Evergarden ตอนที่ 8

ไวโอเล็ตไปหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของผู้พัน จนพบหลุมฝังศพของเขา ทำให้นึกถึงเรื่องในอดีต

ในอดีต กิลเบิร์ต ได้รับตุ๊กตาที่ไม่ได้ตั้งชื่อให้ (ไวโอเล็ต) มาจากพี่ชายและพามาพักที่บ้าน เขาให้เธอร่วมในการศึกและปฏิบัติหน้าที่เกินคำสั่งในสนามรบ บุกเข้าหาศัตรูโดยไม่หวั่นเกรง

ระหว่างพักรบ ฮอดกิ้น เคยมาหากิลเบิร์ตและเคยเห็นผลงานของไวโอเล็ตมาก่อน

ในภารกิจสุดท้าย ถึงจะติดกับศัตรูและเสียทหารในกองไป แต่กิลเบิร์ตบุกไปยึดป้อมได้สำเร็จ

ระหว่างประกาศชัยชนะต่อหน้าทหารและฮอดกิ้นที่คุมเชิงอยู่ด้านนอก มีทหารฝ่ายตรงข้าม ลอบยิงผู้พันที่บริเวณตาขวา ต่อหน้าไวโอเล็ต

เรื่องย่อ, ข้อมูลตัวละคร: Violet Evergarden

Violet Evergarden ตอนที่ 8 3 Violet Evergarden ตอนที่ 8 4 Violet Evergarden ตอนที่ 8 5  Violet Evergarden ตอนที่ 8 6 Violet Evergarden ตอนที่ 8 7 Violet Evergarden ตอนที่ 8 8 Violet Evergarden ตอนที่ 8 9 Violet Evergarden ตอนที่ 8 10 Violet Evergarden ตอนที่ 8 11 Violet Evergarden ตอนที่ 8 12 Violet Evergarden ตอนที่ 8 13 Violet Evergarden ตอนที่ 8 14 Violet Evergarden ตอนที่ 8 15 Violet Evergarden ตอนที่ 8 16 Violet Evergarden ตอนที่ 8 17 Violet Evergarden ตอนที่ 8 18 Violet Evergarden ตอนที่ 8 19 Violet Evergarden ตอนที่ 8 20 Violet Evergarden ตอนที่ 8 21 Violet Evergarden ตอนที่ 8 22 Violet Evergarden ตอนที่ 8 23 Violet Evergarden ตอนที่ 8 24 Violet Evergarden ตอนที่ 8 25 Violet Evergarden ตอนที่ 8 26 Violet Evergarden ตอนที่ 8 27 Violet Evergarden ตอนที่ 8 28 Violet Evergarden ตอนที่ 8 29