Houseki no Kuni ตอนที่ 1

1640

Houseki no Kuni ตอนที่ 1 1

ในอนาคต ชาวจันทราบุกมาเพื่อชิงพวกอัญมณีมีชีวิตที่เป็นอมตะ มีชีวิตเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันตาย ไปสะสม ฝ่ายอัญมณีเหลือเพียง 28 ตน มีการใช้ธนูจากร่าง Heliodor ที่เคยจับตัวไปในการโจมตี จึงพยายามรวบรวมกลับมา จนอาจารย์คงโกมาไล่พวกนั้นไป

ฟอสโฟฟิลไลต์ (Phosphophyllite) อัญมณีถือกำเนิดเพียง 300 ปี แต่ไม่ได้รับให้ต่อสู้แบบตนอื่นเพราะเปราะบางกว่าอัญมณีทั่วไป ความทนทาน (มาตราโมส, Mohs) เพียง 3.5 เพียงแค่เสียงของคงโกก็ทำลายร่างเธอได้ ฟอสโฟฟิลไลต์ได้รับมอบหมายงานให้เก็บข้อมูลเขียนสารานุกรม ซึ่งเธอไม่รู้วิธีเขียน ตนอื่นแนะนำให้ไปถามซินนาบาร์ ที่มีความรู้เรื่องนี้มากกว่า

รูไทล์ (Rutile) อธิบายเรื่องที่ ซินนาบาร์ (Cinnabar) ต้องออกลาดตะเวนตอนค่ำ ด้วยคุณสมบัติพิษจากปรอททำให้เหมาะสมกว่าตนอื่น แต่ไม่เคยมีการโจมตีในตอนกลางคืนมาก่อน ทราบภายหลังว่าเพราะไม่มีงานที่เหมาะสมให้เธอทำ

มีการโจมตีจากชาวจันทราอีกครั้ง หมายจะชิงฟอสโฟฟิลไลต์ ซินนาบาร์ เข้าช่วยเหลือจนไล่พวกนั้นไปได้ ร่างเธออ่อนสุดในบรรดาอัญมณีทั้งหมดด้วยความทนทานเพียง 2

ด้าน ซินนาบาร์ เผยความรู้สึกต่อ ฟอสโฟฟิลไลต์ ว่าตนไร้ค่ากว่าอัญมณีตนอื่นและต้องการให้พวกชาวจันทรามาลักพาตัวเธอไป ทำให้ ฟอสโฟฟิลไลต์ ไม่พอใจนักเพราะไม่อยากเสียใครไป

Houseki no Kuni

ภาพเพิ่มเติม: Yaraon

 

REVIEW OVERVIEW
Rating
SHARE
Previous articleCode:Realize – Sousei no Himegimi ตอนที่ 1
Next articleLove Live! Sunshine Season 2 ตอนที่ 1