Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Washio Sumi no Shou ตอนที่ 1

661

Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Washio Sumi no Shou ตอนที่ 1 1

ระหว่างอยู่ในชั้นกลุ่ม วาชิโอะ สุมิ, โนกิ โซโนโกะ, มิโนวะ กิน ถูกส่งไปอีกมิติ พบเวอร์เท็กซ์บุกรุก แต่ทำอะไรฝ่ายตรงข้ามที่ลอยฟ้าอยู่ไม่ได้ จึงร่วมมือกันล่อศัตรูให้อยู่ในระยะโจมตีได้ และให้ กิน เข้าไปโจมตีจนล้มศัตรูลงได้ ทั้งสามถูกส่งกลับมาโลกเดิมนอกชั้น ภายหลัง อาจารย์อธิบายในห้องให้ทราบเรื่องที่ทั้งสามอาจหายไปในบางครั้ง

สุมิ เสนอให้ฉลองกันในกลุ่มที่สู้ชนะได้ และสนิทสนิมกันมากขึ้น

  • ภาค Washio Sumi no Shou เป็น 2 ปีก่อนอนิเมะภาคแรก มี 6 ตอนจบ
  • ภาค Yuusha no Shou เป็นเหตุการณ์หลังอนิเมะภาคแรก มี 6 ตอนจบ

Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Washio Sumi no Shou / Yuusha no Shou