Zoku Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1

1608

Zoku Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1 1

Touken Ranbu: Hanamaru Season 2

คนโนะสุเกะถูกส่งมาดูแลในฐาน มีการคุยเรื่องจะจัดงานปีใหม่แบบมนุษย์ แนะนำดาบสองเล่มใหม่ ฮิเกะคิริ (Higekiri) และ ฮิซามารุ (Hizamaru) คิโยมิตสึ พาทั้งสองชมสถานที่ภายในฐานของพวกดาบ

หลังปฏิบัติภารกิจ พวกดาบได้กลับมาฐานฉลองเทศกาลงานปีใหม่ร่วมกัน ด้าน ยาสึซาดะ ยังคงอยู่ระหว่างเดินทางเพื่อฝึกตน จึงยังไม่ได้กลับมาฐานฉลองงานปีใหม่กับคนอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม: Zoku Touken Ranbu: Hanamaru, ภาพเพิ่มเติม: Moyugen