Just Because! ตอนที่ 11

700

Just Because! ตอนที่ 11 1

Just Because! ตอนที่ 11

หลังบอกรักก่อนกำหนด เอนะ ยังไม่ต้องการคำตอบจากเอตะ

เอตะ พบกับพี่สาวมิโอะที่ไปส่ง เขาบอกเรื่องที่ได้รับการแนะนำเข้าโรงเรียน โจเอะ แต่ไม่ได้พูดเรื่องสอบเอนทรานซ์ มินะ นำไปบอกมิโอะภายหลัง ซึ่ง มิโอะไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเธอเลือกโจเอะเป็นอันดับแรก

วันเอนทรานซ์ เอตะ เข้าสอบโรงเรียนซุยซัง ด้าน มิโอะ สอบเข้าโรงเรียนโจเอะ ในขณะที่ด้านฮาซึกิทราบจากโซมะ (ฮารุโตะ) ว่าเอตะสอบเอนทรานซ์เหมือนกันแต่ไปซุยซัง เธอจึงบอกโซมะเรื่องนัตสึมิเปลี่ยนตัวเลือกเป็นโจเอะ

หลังสอบเสร็จ เวลาผ่านไปจนถึงวันประกาศผล เอนะ พอใจกับผลประกวด มิโอะ ได้รับจดหมายเข้าโจเอะ ส่วน เอตะ พอใจกับผลสอบของตน

แนะนำตัวละคร: Just Because! / ภาพเพิ่มเติม: Yaraon