Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyokina, Mondaiji. ตอนที่ 11

874

omiai e11 reviews

Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyokina, Mondaiji. ตอนที่ 11

มีการคุยถึงวันงานเทศกาล โซอิจิโร่ บอกเรื่องที่ตนเคยชอบ นาโนะ ตั้งแต่ก่อน โซจิ เกิดเสียอีก แต่เขาก็ไม่ขวางโซจิที่ชอบนาโนะ

หลังโซอิจิโร่จากไป ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอีกครั้ง

แนะนำตัวละคร: Anime OS Wiki