Konohana Kitan ตอนที่ 9

ยูซึ และ ซากุระ ได้ช่วยเต่าไว้ จึงได้รับการพาไปวังของเทพแห่งท้องทะเล แต่มีปัญหาหลายอย่าง รวมถึงเต่าที่หลงลืมระหว่างทะเลกับบ่อน้ำธรรมดา พนักงานหญิงจึงเลิกสนใจเขาที่พยายามหาแขกไปวังบาดาลและไล่ไปด้วยการพยายามทำเขาเป็นอาหาร

อาวานามิ บุตรีของเทพผู้สร้างญี่ปุ่น มาพักที่โรงแรม ยูซึถูกมอบหมายงานให้ดูแลพร้อมเร็น แต่เร็นไม่พอใจนักเพราะตนฝันที่จะได้รับใช้เทพ จนไล่ยูซึออกจากห้องอาบน้ำ ระหว่างถูหลัง อาวานามิ ที่เป็นเทพแห่งฟองน้ำได้กระจายตัวออก จนกลายเป็นปัญหาวุ่นวายและต้องค่อยๆ จับตัวที่กระจายไปทั่วโดยเร็นไม่ต้องการให้บอกคิริ

ฟองน้ำยังมีความสามารถกลืนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้บางคนถูกกินรวมถึงยูซึที่ได้เห็นอดีตของเทพระหว่างหลับ จนออกมาได้ เร็นกับยูซึสนิทกันมากขึ้น คิริไปรับร่างสุดท้ายที่ซากุระซ่อนไว้ เมื่อช่วยกันก็รวมร่างเธอกลับมาได้ ยูซึได้เข้าใจความฝันเรื่องที่เกี่ยวกับ อาวานามิ ผู้ได้เห็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตในญี่ปุ่นมากมายหลายยุคสมัยนับแต่กำเนิดสะท้อนผ่านฟองน้ำ

แนะนำเรื่อง: Anime OS Wiki / ภาพเพิ่มเติม: Aaieba